تبلیغات

درود .
تعرفه های تبلیغات بصورت زیر میباشد :

پلن 1 : 150000ريال ، مدت 1 ماه ، بازدید متوسط…  ———–>350 بازدید روزانه
پلن 2 :500000ريال ، مدت  1 ماه ، بازدید بسیار زیاد!  ———>700 بازدید روزانه
پلن 3 :500000ريال ، مدت  1 ماه ، بازدید بسیار زیاد! 
———>700 بازدید روزانه


پلن 4 : 200000ريال ، مدت 1 ماه ، بازدید متوسط ، آدرس : صفحه آموزش ggmm
حداقل 100 بازدید روزانه


 

شماره ی تماس ما : 09381955035
ایمیل پشتیبانی : info@gta-mods.ir
تلگرام ما : @gta_support